Vítejte na stránce oddílu mládeže TTC Praha

Oddíl dělá průběžně nábor, přijímáme nové hráče od 7 do 13 let, po individuální domluvě případně i starší. Trénujeme v CST Ďáblice, Kokořínská 204/28: Pondělí 16.00 - 17.30, Středa 16.00 - 17.30, čtvrtek 16.00 - 17.30 Přípravka pro ročníky 2010 a mladší - čtvrtek 15.00 až 16.00 hodin.Vyhodnocení 9. a 10. kola

Fuček Miloslav

15.11.2020

Soutěž

Přečteno: 35

Komentářů: 0


Končí nám 5. týden naší on line soutěže a protože je neděle, přinášíme vyhodnocení kol tohoto týdne.


Do 9. a 10. kola se zapojilo osm soutěžících. Splněné úkoly za tato kola nedorazily od Lukáše B., Martina a Tomáše Š. Že by takto brzy odpadli? Praktické úkoly za tato dvě kola mohou poslat ještě dodatečně, ale pouze do úterý 17. 11. 2020. Tento termín platí i pro Veroniku, která zatím neposlala výsledky úkolů 28 a 30 z 10. kola a úkolu 19 z 9. kola. Bára ještě může doposlat úkoly 13, 15, 16 a 18. Zkracování termínů na dodatečné zasílání je z důvodu zahájení rozvolňování opatření. V okmažiku kdy budou opět zahájeny tréninky, bude soutěž ukončena a je snaha, aby doběh odpovědí a vyhodnocení soutěže měl minimální souběh s tréninky. Navíc některé úkoly se začínají postupně opakovat jako srovnávací a nemělo by smysl, aby takového úkoly byly plněny v jeden den (odstup by měl být nejméně týden, raději dva).

 

V 9. kole byl srovnávacím úkolem úkol 25, v kterém jste dělali leh sedy za minutu. Stovnávat lze z 10. úkolem z 3. kola. Nejlepší výkon měl Michal V. 42 leh sedů (10 + 10 = 20 bodů). Před tím měl 35. Osmnáct bodů (8 + 10) získali Ondra Š. 30 (minule 32), Honza 31 (minule 26), Tomáš P. 30 (minule 30). 16 bodů (6 + 10) má Filip Č. za 24 leh sedů (minule 22). Po šesti bodech (bez videa) měli za Bára za 25 (47) a Ríša za 21 (24).

 

V 26. úkolu jsme řešili v rámci pravidel stolního tenisu problém se škrtajícím míčkem o boční hranu. Tady platí, že je-li u zápasu asistent rozhodčího, který sedí na protilehlé straně stolu než rozhodčí u stolu, je výrok asistenta rozhodčího o skutkové podstatě (jestli míček o tuto hranu blíže jemu škrtal nebo ne) rozhodující. Rozhodčí u stolu jej tedy musí respektovat. Dalé je rozhodčímu u stolu doporučeno, aby pokud hráč přizná míček ve svůj neprospěch a on si nění zcela jistý svým výrokem (zda míček škrtal nebo ne), aby toto akceptoval a svůj výrok změnil. Nikdy jej ale nesmí změnit na základě požadavku hráče, který by tímto získal pod, pokud toto tvrzení současně nepodpoří jeho soupeř. Z toho vyplývá, že špatná je možnost C. Obě další možnosti A a B jsou správné. Pět bodů, za označení obou správných odpovědí získává Ríša. Těm kdo vybrali aspoň jednu ze správných odpovědsí dáváme aspoň 2 body a jsou to Filip Č., Ondra Š., Honza, Tomáš P., Michal V. A Veronika. Bez bodů zůstává jen Bára.

 

V 27. úkolu jsme chtěli taktiku proti bekhendovému hráči. Požadovali jsme ji co nejpodrobněji, protože z praxe vím, že některé rady na první pokus nefungují a je nutno ji přizpůsobit podle reakce soupeře. Podstatu problému zde plně vystihli Filip Č., Ondra Š. a Tomáš P., kteří získávají 20 bodů. Nestačí totiž hrát do forhendu, protože bekhendový soupeř na to bude reagovat tak, že se postaví hodně do forhendové strany a bude i tyto míče hrát bekhendem. Tím se ale nesmíme nechat znepokojit a naší snahou by mělo být ho co nejvíce vytlačit na forhendovou stranu a potom mu zahrát rychlý a dlouhý míč do bekhendu, který má minimální šanci stihnout zahrát. Klasické střídání do bekhendu a forhendu zpravidla také nefunguje, zejména jde-li o krátké míčky, protože takovýto hráč je většinou zvládne bekhendem odehrát. Při honění takovéto hráče ze strany na stranu jsou účinnějsí dlouhé míčky, což ale pokud vám z nich z bekhendu útočí, je problém, nedokážete-li je vrátit. Proto bývá účinnější takovéhoto hráče vytlačit na forhendovou stranu a potom hrát dlouze přes bekhend, až když už má bekhendovou stranu stolu zcela odkrytou a z dlouhého míčku vám nemůže zaútočit, protože se tam nestihne přesunout. Po deseti bodech získávají Honza, Michal V. a Veronika. Tři body získávají Ríša a Bára.

 

Za zaslání odpovědí na 9. kolo mají všichni mimo Filipa Č 20 bodů, protože je zaslali do středy. Filip Č. má za zaslání tohoto kola 10 bodů.

 

V 9. kole jsme měli v 28. úkolu dělat dřepy s výskokem za minutu. Nejvíce jich sice udělal Filip Č 50, ale šlo o půldřepy a proto za ně dostává pouze 19 bodů (9 + 10) stejně jako Ondra Š. za opravdu poctivých 39 dřepů. Za 41 dřepů bez videa má 9 bodů Ríša. Deset bodů má za 45 nahlášených dřepů bez videa Bára. 18 bodů má Tomáš P. za 36 dřepů. 15 bodů(5 + 10) má Honza za 22 dřepů. Dřepy zatím z důvodu nemoci nedělal Michal V., ohodnotíme mu je, až se uzdraví. Dřepy z výskokem zatím nemá splněny ani Veronika.

 

29. úkol byl poměrně těžký. Ptali jsme se, kdo může udělit žlutou kartu za nesportovní chování. Obecně platí, že rozhodčí u stolu uděluje za provinění hráče proti sportovnímu chování žlutou kartu, při opakované prohřešku žlutou a současně červenou kartu, což je za bod pro soupeře a pokud hráč toho chování ještě zopakuje, dostane podruhé žlutou a červenou kartu, což už je za dva body pro soupeře. Je to podmíněno tím, že rozhodčí u stolu má nejméně licenci rozhodčího A. Z tohoto hlediska je tedy správná odpověď A a Filip Č. a Tomáš P., kteří ji zvolili, za ni mají 5 bodů. Tak byla také otázka myšlena.

 

Pokud jde ale o tunaj nižší úrovně, kde nemají všichni rozhodčí u stolu licenci nejméně A, tj. Jsou tam i rozhodčí s licencí C nebo úplně bez licencí (např. nehrající hráči), tak zde nemohou rozhodčí u stolu udělaovat žlutou kartu vůbec (ani pokud licenci A mají) a žlutou kartu uděluje výhradně vrchní rozhodčí. Žlutou kartu uděluje vrchní rozhodčí i na útkání družstev v ligových utkáních, protože rozhodčí u stolu zde nemívají vyšší licenci než C. Proto, kdo vybral odpověď B nebo A i B získává aspoň 4 body, což jsou Honza a Ríša. Zcela nesprávná odpověď je C (odpověď Báry), protože asistent rozhodčíh nemůže žlutou kartu udělit, protože to není v jeho kompetenci. On rozhoduje o tom, jestli se míček dotkl hrany stolu na jeho straně a nebo o správnosti (regulérnosti) podání (o něm rozhoduje rovnocenně s rozhodčím u stolu).

 

Pro úplnost ještě dva poznatky s tímto souvisejícím. Pokud se hráč proviní nesportovním mchováním počtvrté, kdy už rozhodční u stolu vyčerpal tři napomenutí, je přivolán vrchní rozhodčí, který zpravidla udělí červenou kartu. Tu může vrchní rozhodčí udělit ale kdykoli před tím, tedy i v situaci, kdy třeba hráč ještě nebyl napomínán ani žlutou kartou, pokud usoudí, že jeho přestupek je hodně závažný (např. agrese proti soupeři či proti rozhodčímu či jinak nebezpečný skutek).

 

V extralize mužů, kde se střídají dva rozhodčí v pozici rozhodčího u stolu a asistenta rozhodčího, přičemž jeden z nich je vrchním rozhodčím celého utkání, může dát žlutou kartu i asistent rozhodčího, je-li jím v danou chvíli ten rozdhodčí, který je současně vrchním rozhodčím tohoto utkání. Nedává ji ale z pozice asistenta rozhjodčího, ale z pozice delegovaného vrchního rozhodčího utkání.

 

Těžký byl i 30. úkol. Opět jste pinkali míčkem, ale u toho jste dělali dřepy, přičemž v jedno dřepu směly být maximálně dvě pinknutí a při pinkíní jste museli otáčet pálku. Šlo o korodinaci dvou různých činností – pinkání míčkem s otáčením pálky a dřepů. Samotné pinkání míčkem jsme ztížili, protože v 12. kole jste v něm dosahovali rekordních výsledků, které už byly na hranici toho, aby se pinky daly spočítat, aniž by bylo nutno záznam zpomalovat.

 

S přehledem nejvíce pinků 80 udělal Filip Č., za což má 20 bodů (10 + 10). Tomáš P. má za 66 pinků 18 bodů (8 + 10), 17 bodů za 57 pinků má Honza, 5 bodů (bez videa) má Bára za 37 pinků, 14 bodů (4 + 10) za 31 pinků má Ondra Š., 4 body (bez videa) má za 30 pinků Ríša. Michal V. pošle výkon z pinkání ve dřepech, až se uzdraví. Pinkání nestihla zatím nai Veronika.

 

Za zaslání odpovědi mají všichni, kdo odpověď zaslali (byť částečnou, tj. Pouze teoretické úkoly) 10 bodů.

 

Po desátém kole je zatím toto mezipořadí: 1. Filip Č. 537, 2. Tomáš P. 524, 3. Michal V. 491 (ale k dobru má dva úkoly, za které může získat až 40 bodů), 4. Honza 474, 5. Ondra Š. 443, 6. Ríša 299, 7. Veronika 276, 8. Lukáš B. 219, 9. Tomáš Š. 167, 10. Bára 149, 11. Martin 125.

 

Tyto body budou během dneška aktualizovány v bodování.

 

Soutěž je na prvním až pátém místě velice vyrovnaná. Dle současně nastaveného epidemiloologického plánu nazvaného PES budou ještě minimálně 4 kola, protože teoreticky nejdříve mohou tréninky začít v pondělí 30. 11. 2020 (pokud se bude epidemiologická situace zlepšovat, jako je tomu nyní a nebo bude zůstávat stejná).

 

Zítra v pondělí 16. 11. 2020 vyhlásíme 11. kolo soutěže, ve středu 18. 11. 12. kolo. Mezitím 17. 11. je konečný termín pro možné zaslání praktických úkolů z 6. až 10. kola. Prodloužení zab termín 17. 11. lze pouze po domluvě s trenérem ze závažných důvodů, jako je nemoc. Předběžně počítáme, pokud by byl vývoj epidemiologické situace stejný, jako je nyní, že by byly trénink yzahájemy 30. 11. 2020. V tom případě by byly vyhlášeny ještě 13. kolo (23. 11.) a 14. kolo (25. 11.) a uzávěrka on line soutěže by byla 29. 11. 2020 s možností doposílání restů z 13. a 14. kola nejpozději do 1. 12. 2020 (ale pouze v závažných odůvodněných případech).

 

Průběžný úkol běží nyní v 4. cyklu, který dnes jako první ukončuje Filip Č. Od příštího týdne začíná pátý sedmidenní cyklus, který je zaměřen opět na kvalitu scičení a s ní spojenou zpětnou vazbu a současně s postupným přidáváním kvantity (intenzity a náročnosti cvičení), půjde-li to při zachování kvality. Za zprávu, jak se to daří, co se zlepšilo, co je potřeba ještě zlepšit, budou soutěžící v daném hlášení získávat až 5 bodů, jako v cyklu tohoto týdne.

 

Průběžný úkol bude zakončen ke středě popř. čtvrtku, tak aby většina cvičících dokončila celý sedmidenní cyklus. Nejdříve to může být k 25. 11. 2020, ale reálnější je termín 2. 12. 2020 s uzávěrkou 3. 12. 2012 a následným vyhodnocováním v pátek 4. 12. 2020. Ale nechme se překvapit a nepodléhejme předčasnému optimismu, ať to nezakřikneme :) Přesnější informace se včas dozvíte.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Středa 02.12.2020Nastavit tuto stránku jako domovskou


Děkujeme za finanční podporu Městské části Praha 8.


Děkujeme za finanční podporu MŠMT ČR.


Magistrát hl. m. Prahy


Petr Barcal - realitní makléřCopyright
TTC Praha

Vytvořil
MF SOFT