Petr Barcal - realitní makléřVítejte na stránce oddílu mládeže TTC Praha

Oddíl dělá průběžně nábor, přijímáme nové hráče od 7 do 13 let, po individuální domluvě případně i starší. Trénujeme v CST Ďáblice, Kokořínská 204/28: Pondělí 15.30 - 17.00, Středa 16.00 - 17.30, čtvrtek 16.00 - 17.30 Přípravka pro ročníky 2007 a mladší - čtvrtek 15.00 až 16.00 hodin.Jak v 2. pololetí

Fuček Miloslav

14.01.2018

Informace

Přečteno: 182

Komentářů: 0


Pololetí se nám chýlí ke konci a proto přinášíme informace o přechodu do 2. pololetí.


První pololetí bude organizačně zakončeno tréninkem ve čtvrtek 1. 2. 2018. Tradičně budeme v posledním týdnu pololetí pořádat na všech třech trénincích kontrolní turnaje. V příštím týdnu budou tréninky nzaměřené přípravu na přebody jednotlivců, ktzeré s ekonají v sobotu 13. 1. 2018 a kde je šance zejména v kategorii nejmladšího žactva, konkrétně pro hráče Lukáše a Jirku V. O týden později zpestříme trénink STP soutěží, která bude mít zařazenu novou disciplínu. Na trénincích 29. 1., 31. 1. a 1. 2. 2018 proběhnou kontrolní turnaje. Na těchto trénincích bude prvních třicet minut rozehra dle vlastní potřeby a po té hodinový turnaj, jehož systém bude určen podle počtu přítomných hráčů. Tréninkem 1. 2. 2018 bude uzavřeno bodování za 1. pololetí a v následujícím týdnu budou hráčům předány ceny za umístění v pololetním bodování.

 

Hráči, kteří již v tomto pololetí trénují, nemusí pro nové pololetí znovu vyplňovat přihlášku, ale počínajepondělím 15. 1. 2018 budou na trénincích k dispozici Informace k 2. pololetí s návratkou, kterou hráči odevzdají místo přihlášky. V návratce potvrdí, v které dny budou trénovat v novém pololetí a vyplní též, jaké mají tréninkové ambice. Návratku potvrzuje hráč i rodič hráče a měla by být odevzdáne nejpozději na tréninku 1. 2. 2018. Čím dřív ji ale hráč odevzdá tím lépe. Za včasné splnění tohoto úkolu jsou body – při odevzdání do 25. 1. 2018 celkem 20 bodů, odevzdání do 1. 2. 2018 deset bodů.

 

Pro druhé pololetí bylo určeno rozdělení hráčů do kategorií A až C. V kategorii A jsou bohužel pouze tři hráči. všechny podmínky splňuje Lukáš, který chodí pravidelně na turnaje, trénuje 2x týdně, nemá neomluvené absence a je velmi dobrá komunikace s jeho rodiči, kteří na tréninkovém procesu účinně spolupracují. Dále je sem zařazen filip Č., který s epři trénincích snaží a navštěvuzje pravidelně turnaje nižší kategorie, které mu výkonnostně odpovídají. Díky tomu se stále výkonnostně lepší. Třetím hráčem této kategorie je Vojta Š., který sice nebvyl na turnajích, ale měl výjimku z objektivních důvodů doporučenou trenérem. Za uplynulé dva měsíce v oddílu se výrazně zlepšil.

 

V kategorii B je zařazeno nejvíce hráčů. Z toho Jirka V., Adam K. a Jirka P. podmíněně. Kritéria jejich podmínečného zařazení (co musí vylepšit) vyjdou podrobně v únorovém tištěném Zpravodaji TTC Praha č. 12, který bude k dispozici od 5. 2. 2018. Obecně ale u všech tří je problém v docházce, omlouvání neúčastí a neúčastí na turnajích. Jirka V. by s ohledem na svůj talent a perspektivní věk měl být ve skupině A, což ale musí chtít on a to chtít skutky. Podrobný rozbor najde ve Zpravodaji TTC Praha nebo jej mohou konzultovat jeho rodiče s trenérem osobně, což by bylo nejlepší. Na kategorie A by určitě výkonnostně měli i Martin H., Filip K. a Saša, kteří se ale bohužel nezúčastnili letos ani jednoho turnaje a to ani turnajů nižší úrovně, na které by výkonnostně určitě měli.

 

Pro hráče, kteří jsou v kategorii B a chtějí hrát pouze rekreačně, ale trénovat výkonstně jsem s ohledem na malý počet hráčů kategorie A připravili možnost doplatkového balíčku Rekreant A za 800,-- Kč na pololetí. Tato částka je kompenzací nižší dotace od MŠMT na rekreační hráče na vyšší náklady pro výkonnostní trénink (sparinga, kterého platíme a náklady provozu tréninku na tréninkovém robotu). Zájemce o kategori Rekreannt A ale schvaluje trenér, prootže musí mít splněny podmínky kategori B (v tuto chvíli zařazení do kategorie B, včetně podmínečného), ale hlavně poctivý tréninkový přístup a tréninkovou kázeň aby tréninkem s nimi netrpěla výkonnost hráčů kategorie A. V případě kázeňských problémů, které by narušovaly trénink, mohou být z této kategorie trenérem vyloučeni (dočasně nebo trvale) bez nároku na vrácení příplatku.

 

Hráči kategorie B budou zařazováni v případě potřeby občas do tréninku s hráči kategorie A, uzná-li to trenér za vhodné, ale mohou v případě potřeby trénovat s hráči kategorie C, bude-li to potřeba s ohledme na složení přítomných hráčů v daném dni a dle možnosti budou jinak zařazováni k tréninku mezi sebou.

 

Kategorie C je určena pro hráče, kteří vnímají trénink jako kroužek, tedy pouze pro pobavení v době tréninku a mimo trénink je stolní tenis nezajímá. Nemají ambice se lepšit, nechtějí chodut na turnaje a nabídne-li jim někdo pro ně lákavější činnost v době tréninku, nepřijdou na trénink a většinou se ani neomluví. O tom, které podmínky by museli hráči splnit k zařazení do kategorie B se dočtete také ve Zpravodaji TTC Praha č. 12, který vyjde v únoru 2018.

 

V kategorii C jsou zařazeni hráči Tonda, Jindra a Veronika.

 

V tuto chvíli již probíhá nábor nových hráčů do 2. pololetí, proto prosím odevzdejte návrtatku co nejdříve, aby potom nedošlo ke kolizi tréninkových míst v některém hracím dni. Maximum je 14 hráčů na trénink a osm hráčů na přípravku.

 

Příspěvky na druhé pololetí jsou mírně zvýšené z důvodu nedoplatků za energie, které má Centrum stolního tenisu Ďáblice, kde trénujeme a které bohužel dotace pokrývají jen částečně. Výše oddílových a členských příspěvků, které se vybírají vždy jednou ročně je:

 

Počet tréninků

Členský přísp.

Oddílový přísp.

Celkem

1x a přípravka

200,-- Kč

1.800,-- Kč

2.000,-- Kč

2x týdně

200,-- Kč

2.500,-- Kč

2.700,-- Kč

3x týdně

200,-- Kč

3.000,-- Kč

3.200,-- Kč

 

Cena možného příplatkového balíčku Rekreant A je 800,-- Kč na pololetí bez ohledu na počet tréninků týdně. Zařazení do této kategorie schvaluje trenér, protože hráči kategorie Rekreant A budou trénovat společně s hráči kategorie A.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Úterý 21.08.2018Nastavit tuto stránku jako domovskou


Děkujeme za finanční podporu Městské části Praha 8.


Děkujeme za finanční podporu MŠMT ČR.


Magistrát hl. m. PrahyCopyright
TTC Praha

Vytvořil
MF SOFT